MTA Law Working Papers

 

Pongrácz Alex: Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918–1938

2019/7
A korábban hagyományosnak nevezhető – 1648-tól érvényesülő – szuverenitásortodoxiát nemcsak a napjainkban mindinkább kiteljesedő globalizációs és regionalizációs tendenciák kezdik ki, hanem a nemzetállami konstrukcióval szemben megfogalmazódó tradicionális, tehát a kisebbségben lévő nemzetiségek, nemzeti közösségek részéről felmerülő emancipálódási törekvések is. A tanulmány ennek egyik példájaként tekinti át a két világháború között, az első Csehszlovák Köztársaság impériuma idején megvalósuló szlovák, valamint magyar autonómiatörekvéseket.

Rólunk