MTA Law Working Papers

 

Bán-Forgács Nóra: Márquez után szabadon: van-e privacy a kolera idején? Az adatvédelem egyes kérdései a koronavírus járvány idején, különösen a kontaktkövető mobil-applikációkra

2021/32
Jelen tanulmányban bemutatásra kerül, hogy a Covid-19 járvány miért állította az alapjogi gondolkodás homlokterébe a személyes adatok védelmét. A tanulmány széleskörűen tárgyalja a Covid-19 hatását az információs társadalomra, ezért centrális kérdéssé válik a technológia és azon belül a kontakt-azonosító mobil-applikációk kérdése. A tanulmány rámutat arra, hogy a világjárvány megjelenése mennyire váratlanul érte a nemzetközi és a hazai intézményeket – a kormányzatot az egyik oldalról, és a jogvédő szervezeteket a másik oldalról, és hogy ebben az átlagosnak nem nevezhető (jogi és társadalmi) helyzetben a nemzetközi és regionális szervezetek hogyan próbálták iránymutatásokkal segíteni az adatvédelem védelmi szintjének a fenntartását.

Rólunk