MTA Law Working Papers

 

Isaios: Kleónymos hagyatékáról (Fordította: Könczöl Miklós)

2019/6
„Kleónymos halálát követően az unokaöccsei – mint törvényes örökösök – keresetet indítanak a hagyatékért. Elismerik, hogy a végrendelet, amelyet Pherenikos, Simón és Poseidippos velük szemben fölmutat, valódi, és Kleónymos akkor írta és helyezte letétbe a hatóságoknál, mikor haragban volt az ő gyámjukkal, Deiniasszal. Azt állítják azonban, hogy ezt követően megpróbálta visszavonni a végrendeletét, miután azonban elküldött az astynomosért, váratlanul meghalt. Polyarchos viszont, az ő nagyapjuk, s Kleónymos apja, meghagyta az utóbbinak, hogy ha bármi történnék vele, rájuk hagyja a vagyonát. Az ügyállás a peres feleknek köszönhetően kettős meghatározás: az egyik az eredeti végrendeletre hivatkozik, a másik Kleónymos utolsó cselekedeteire, állítva, hogy az elküldött a tisztviselőért, hogy visszavonja azt.”

Rólunk