MTA Law Working Papers

 

Lápossy Attila – Pásztor Emese – Somody Bernadette – Stánicz Péter: Az ember alapjog-gyakorlási képességének dogmatikája - I. rész

2022/1
A jogalanyiság, a jogképesség alapvető dogmatikai fogalmak a különböző jogágak számára. A kontinentális jogrendszerekben a polgári jog több évszázados dogmatikai rendszerében alapvető, hogy minden ember jogképes; ugyanakkor ettől elhatárolható a cselekvőképesség kérdése, ami viszont korlátozható - egyrészt életkor, másrészt mentális állapot alapján. A sokkal fiatalabb alapjogi jogterület számára is megkérdőjelezhetetlen az ember jogalanyisága, feltétlen és teljes alapjogi jogképessége. Emellett e jogterületen is szembe kell nézni azzal a kérdéssel, hogy életkoruk alapján a gyermekek, illetve a kognitív fogyatékossággal élő emberek az általánostól eltérő döntési kompetenciával rendelkeznek. Ez pedig olyan ténykérdés, amire a jognak reagálnia kell, ami esetükben az alapjogok vonatkozásában is felveti a joggyakorlási lehetőség korlátozását.

Rólunk