MTA Law Working Papers

 

Ződi Zsolt: Az Alkotmánybírósági ítéletek hálózatának elemzése

2020/22
A tanulmány egyszerű hálózatkutatási módszerekkel elemzi a magyar Alkotmánybíróság (Ab) 1990 és 2017 között született határozatainak egymásra történő hivatkozásait. Ez a hivatkozási hálózat ugyanolyan képet mutat, mint a világ szinte összes – hálózatkutatási módszerekkel elemzett – bírósági hivatkozási hálózata. Skálafüggetlen hálózat, amelyben mind a kimenő, mind a bejövő hivatkozások hatványfüggvény szerint oszlanak el. Az idősoros elemzés azt mutatja, hogy az Ab hivatkozási hálózata 2012-től drámai módon megváltozik, és az addig népszerű határozatok helyett új határozatok kerülnek a hivatkozási lista élére. Ugyanakkor a 2012 és 2017 közti időszak még túl rövid volt ahhoz, hogy a teljes hálózat matematikai tulajdonságait ez megváltoztassa. A tanulmány második részében egy kiválasztott témakör (a szólásszabadsághoz kapcsolódó határozatok) kisebb részgráfját elemeztük. Ez a részgráf igen hasonló tulajdonságokat mutat mint a nagy gráf: szintén skálafüggetlen, és törés található benne 2012 után. A tanulmány arra a kérdésre is választ ad, hogy egy jogi téma (domén) kizárólag a hivatkozáskapcsolatokon keresztül nem rajzolható körbe pontosan, mert a határozatok egy része nemcsak egy anyagi jogi kérdést, hanem eljárási kérdéseket is rendezhet, és ebben a témakörben is válhat sokat idézetté.

Rólunk