MTA Law Working Papers

 

Ziegler Dezső Tamás: Az akadémiai szabadság elvének közvetlen alkalmazhatósága az EU jogában

2019/4
Az akadémiai szabadság kérdése az EU jogával összefüggésben egy kevésbé tárgyalt terület a szakirodalomban. Ennek a legfőbb oka, hogy az EU politikáinak rendszerében a felsőoktatás, illetve a kutatás szabályozása olyan kérdések, melyre az EU-nak a legtöbb esetben csupán támogató hatásköre van. Az EU jelenlegi gyakorlata alapján csupán azokban az esetekben jár el az akadémiai szabadság megsértése esetén, ahol egyértelműsíthető a hatáskör (mint például a belső piachoz kötődő esetekben), támogató hatáskör esetén nem. Ebből azt a téves következtetést lehetne levonni, hogy az akadémiai szabadság megsértése egyéb esetben jogszerű lehet. Ez ugyanakkor téves: politikai okokból képzéseket betiltani, vagy kutatóintézeteket leépíteni ugyanúgy tilos, mint piaci alapon működő egyetemek működését ellehetetleníteni. Ennek pedig az az oka, hogy a hasonló kérdéseket nem policy problémaként, hanem alapjogokkal összefüggő anomáliaként kell, vagy legalábbis, kellene kezelni.

Rólunk