MTA Law Working Papers

 

Bán-Forgács Nóra: Az adatvédelmi ombudsman ars poeticája és morális jogértelmezése

2022/29
Szeretnénk ebben a tanulmányban összefoglalni az adatvédelmi ombudsman (1995-2010) tizenhat éves fennállásának ars poeticáját. Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezés monopóliumán osztozik az ombudsmanokkal, és témánk szempontjából kiemelten az adatvédelmi ombudsmannal. Álláspontunk szerint az alkotmány karakteréből következik az alkotmányértelmezés karaktere, annak indeterminizmusa, absztrakciója, amely a jogértelmezés széles lehetőségét biztosította az adatvédelmi ombudsmannak. A tanulmányban hipotézisünket az adatvédelmi ombudsman morális jogértelmezésről gyakorlati példákkal szeretnénk illusztrálni. Szeretnénk azokat az ombudsmani ajánlásokat és állásfoglalásokat ismertetni, amelyek az adatvédelmi ombudsman jogértelmezésének morális karakterjegyeire rámutat, és amelyek a tanulmány állítása szerint közvetlen összefüggésben vannak azzal a megállapítással, hogy az adatvédelmi ombudsman társadalmi-morális kérdésekben kimagaslóan aktív volt Magyarországon 1995 és 2012 között.

Rólunk