MTA Law Working Papers

 

Grad-Gyenge Anikó: Alapjogi kérdések a DSM-irányelv 17. cikkében: a szerzőnek a mű lehívásra hozzáférhetővé tételhez szükséges joga korlátozásának arányossága

2022/3
A DSM-irányelvvel összefüggésben mértékadó források sokasága foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az általa bevezetett, a tartalommegosztó szolgáltatók kötelezettségeire és felelősségére irányadó új rezsim mennyiben korlátozza megengedett vagy meg nem engedhető módon az e szolgáltatásokat igénybevevő (nem szerzői jogi értelemben vett) userek alapvető jogait (elsősorban a véleménynyilvánításuk szabadságát). E vonatkozásban már az irányelv kitárgyalása során is számos tudományos és iparági vélemény, valamint javaslat keletkezett, a DSM-irányelv tervezetét övező teljes politikai vita központjában állt az alapjogi szintű kiegyensúlyozottság kérdése. Jól mutatja azt, hogy ezt a kérdést egyelőre nem sikerült minden fél számára megnyugtató módon rendezni, hogy a lengyel kormány még az irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően megsemmisítési keresettel az Európai Bírósághoz fordult a szabályozás alapjogi megfelelőségi vizsgálatának lefolytatása érdekében. A vita feltehetően mások számára sem zárult még le: a tagállamok igen nagy többsége, vélhetően a Bíróság döntésére is számítva – kivár, az irányelv átültetése feltűnően alacsony számú tagállamban (többek között Magyarországon) történt meg a kitűzött határidőre.

Rólunk