MTA Law Working Papers

 

Laczó Adrienn: A titkosszolgálati eszközök alkalmazása révén szerzett bizonyíték felhasználhatóságának gyakorlati problémái

2021/8
Jelen írás kísérletet tesz arra, hogy az egységes néven titkos információgyűjtésként emlegetett adatgyűjtési és feldolgozási technikák szabályozásának változásait végigkövetve és az ezzel kapcsolatban született bírói döntéseket is bemutatva, valamint az új Büntetőeljárási Törvényben foglalt, és a gyakorlat próbáját az idő rövidsége miatt még ki nem állt rendszert vizsgálva a téma különböző aspektusait egységbe rendezze, és ezáltal a bűnüldözői, jogalkalmazói munkát megkönnyítse.

Rólunk