MTA Law Working Papers

 

Kovács Luca – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: A mulasztás jogintézménye az Alkotmánybíróság és a Kúria gyakorlatának tükrében (2012–2016)

2018/12
Tanulmányunk célja annak vizsgálata, hogy milyen módon alakult a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítása az Alkotmánybíróság és a Kúria gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követő, első négyéves időszakban. A vizsgálat középpontjában az a kérdés áll, hogy a mulasztást megállapító alkotmánybírósági és kúriai határozatokban kimutatható-e olyan, következetesen alkalmazható szempontrendszer, amely alapján az Alkotmánybíróság és a Kúria adott esetben köteles megállapítani a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet – ilyen módon gyakorlatuk is kiszámíthatóvá és a jogalkotó számára irányadóvá válik. Tézisünk szerint mindkét fórum adós maradt a törvényi rendelkezéseken túli módszertani támpontok kimunkálásával.

Rólunk