MTA Law Working Papers

 

Sipos Attila: A légifuvarozó kárfelelőssége és a légiutas egészségi állapota. Baleset és betegség (COVID-19)

2020/26
A vírusok a sejtekből felépülő élőlények közelében mindenütt megtalálhatók, így valóságos részei az emberiség életének. A légi közlekedés a földrajzi helyváltoztatás legfiatalabb megoldása, amely rendkívül nagy erőfeszítések és áldozatok árán lett mindenki számára elérhető valóság. A két valóság 2019 végén, majd 2020. március 11-én a COVID-19 világjárvánnyá nyilvánításával – az eddig ismert világunkat alapjaiban megváltoztatva – végérvényesen találkozott. A szerző bemutatja ezt a két valóságot, és kutatja annak jogi összefüggéseit. Főként arra keresi a választ, hogy a légi fuvarozó kárfelelősségét szabályozó Montreali Egyezmény (1999) szerint balesetnek minősül-e az utas betegségéből, egészségi állapotából eredő, a be- és kiszállási művelet, vagy a légi jármű fedélzetén történt esemény vagy történés? Vajon a légiutas egészségi állapota – az Egyezmény szabályai és a gyakorlat szerint – milyen felelősséget ró a szerződő felekre? A válasz megadásához a szerző jogeseteken keresztül bontja ki a baleset fogalmi elemeit, bemutatja a légi fuvarozói üzletszabályzat jelentőségét, a különös gondoskodást igénylő utasok helyzetét, vizsgálja az orvosi igazolások meglétét, és kiemelten foglalkozik az utas egészségi állapotából eredő akuthelyzetek (szívinfarktus, trombózis, vírusfertőzés stb.) személyzet általi kezelésének felelősségével. A válasz logikus: az utas egészségi állapotából eredő esemény vagy történés – az Egyezmény értelmében – nem minősül balesetnek, ennek következtében a légifuvarozó kárfelelősséggel nem tartozik, de ha a konkrét ügy tényállásában olyan ok-okozati összefüggés található, amely a baleset bekövetkezése és a légi fuvarozó hanyag magatartása között áll fenn, akkor a légifuvarozó kárfelelőssége megállapítható. A tanulmány részletesen bemutatja a kártérítési felelősség feltételrendszerét, a balesetet előidéző oksági láncolatot. A szerző annak tudatában tesz ajánlásokat, vázol fel megoldásokat, hogy tudja, az emberiség – minden valós erőfeszítés ellenére – most sem tanulta meg a leckét: a vírus áll nyerésre.

Rólunk