MTA Law Working Papers

 

Horváthy Balázs: A jogrendszer reagálóképessége és a külföldi beruházások ellenőrzése

2023/1
Az Európai Unióba áramló külföldi tőke kapcsán az elmúlt években már nem csak a gazdasági jóléti hatásokra, hanem a befektetésekkel együtt járó kockázatokra is egyre intenzívebb figyelem irányul. E viták mentén kerültek előtérbe a befektetések kontrollját, ellenőrzését célzó mechanizmusok, amelyek a konkrét befektetési tranzakciókkal összefüggő kockázatok mérséklését célozzák. Ennek hátterében jól nyomon követhető az a folyamat, amely során a 2010-es évek közepétől kezdődően egyre több tagállamban és egyre nagyobb számban jelennek meg stratégiai ágazatokba befektető külföldi – Európai Unión kívüli – szereplők. Ennek tükrében nem véletlen, hogy a tagállamok befektetési átvilágítási rendszerei mellett 2019-ben uniós mechanizmus is életbe lépett. A nemzeti és uniós szabályozás lehetővé teszi a befektetések lehetséges hatásainak ellenőrzését és ennek keretében a tagállamok biztonsági és közrendi szempontok mentén is felülvizsgálhatják a harmadik országokhoz kapcsolható szereplők által tervezett beruházásokat. Az alábbi írás a befektetések ellenőrzésének általános kérdései mellett foglalkozik a vonatkozó uniós szabályozással, a nemzetbiztonsági és közrendi szempontok védelmének kérdésével, és elemzi a hazai átvilágítási mechanizmust is. Az elemzés fő kérdése, hogy egyrészt hogyan ragadhatók meg a befektetéseket érintő biztonsági és közrendi veszélyek, másrészt hogy miként képes az uniós és hazai szabályozás e kihívásokra reagálni.

Rólunk