MTA Law Working Papers

 

Varju Márton: A felelős kutatás és innováció (RRI) a magyar kutatás- és innovációs szabályozásban (jelentés RRI jó gyakorlatokról)

2020/37
A felelős kutatás és innováció (responsible research and innovation: RRI) a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek irányításának, szervezésének és kormányzásának egyik normatív alapokon nyugvó lehetséges módja. Minimálisan a releváns érdekekkel rendelkező érintettek részvételét, illetve ezek érdemi befolyásolási lehetőségének biztosítását követeli meg a KFI folyamatokban és általában a KFI rendszerben. Nyílt, kooperáción alapuló, deliberatív kormányzási módozatok bevezetését és működtetését várja el, amelyekben lehetőség nyílik a KFI tevékenységek folytatólagos összeegyeztetésére a velük szemben támasztható társadalmi, erkölcsi, környezeti stb. elvárásokkal. Ezekből is következik, hogy az RRI kialakulása Európában egyes, meghatározott demokratikus és/vagy kormányzási kultúrával rendelkező országokhoz köthető. Mivel az RRI feltételez, illetve elvár bizonyos politikai, kormányzási, valamint szervezési-igazgatási működési módokat, amelyek nem adottak minden európai államban, illetve jelentős különbségekkel érvényesülnek az egyes államokban, elterjedése és meghonosodása Európában nem volt egyenletes. Az RRI jelenlétének egyenetlensége ellenére találhatunk olyan szakpolitikai, intézményi vagy más jellegű megoldásokat az egyes európai államokban, amelyek követendő például szolgálhatnak másutt is. Ez különösen igaz azokra az államokra, amelyekben az RRI a KFI politika és a KFI rendszer integráns részévé vált, az RRI-eszközök vagy RRI szempontból relevánsnak tekinthető eszközök alkalmazása meghonosodottnak tekinthető. Vannak olyan államok is, amelyekben inkább csak egyes RRI szempontból relevánsnak tekinthető intézményi megoldások és egyéb törekvések jelentek meg. Ezek nem feltétlenül kapcsolódnak markáns, vagy legalábbis tudatosan felépített RRI-központú KFI politikához. Az államok mindkét csoportjára igaz, hogy az RRI vagy új, a KFI rendszertől esetlegesen elkülönülő intézményi vagy más releváns megoldások segítségével honosodott meg, vagy ráépült a KFI rendszer szokványos vagy helyi jellegzetességnek minősülő intézményeire, eszközeire vagy más megoldásaira. Ugyancsak különbség figyelhető meg az egyes államok között abban, hogy az RRI szempontból relevánsnak tekinthető feladatok vagy tevékenységek meghatározására jogszabályi vagy más államigazgatási eszközöket alkalmaznak, vagy inkább rábízzák a KFI rendszer releváns szereplőivel közeli kapcsolatban álló intézményre, hogy maga alakítsa ki a fellépés tartalmát és/vagy kereteit.

Rólunk