MTA Law Working Papers

 

Varju Márton: A felelős kutatás és innováció (RRI) a magyar kutatás- és innovációs szabályozásban

2020/36
Jelen tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció (a kutatási, a fejlesztési és az innovációs folyamatok és rendszerek) jogi és nem jogi eszközökkel megvalósított szabályozása Magyarországon tartalmaz-e olyan (intézményi, eljárási, tervezési stb.) megoldásokat, amelyek biztosítják vagy biztosíthatják az RRI szempontjainak, illetve konkrét RRI elvárások érvényesülését? A feladat egyrészről a szakirodalom által elismert lehetséges RRI szempontok és elvárások feltárása, másrészről a hazai KFI szabályozási környezet az összegyűjtött szempontok és elvárások alapján történő kritikus elemzése volt. Az elemzés a hiányosságok értékelése mellett az RRI szempontból értékelhető, illetve a hasznosnak tekinthető szabályozási elemek bemutatását is feladatának tekintette.

Rólunk