Czebe András

Czebe András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Bűnügyi Tudományok Osztálya
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: Czebe.Andras@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5105
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.15.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Kriminalisztika
 • Kriminológia 
 • Büntetőjog
Kiemelt publikációk
 • Czebe András: A forenzikus azonosság mögött rejlő objektív dialektikus viszony, Doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2020
 • Czebe András: A forenzikus azonosság fuzzy halmaza, in: Belügyi Szemle 2020/2-3., 7-18.
 • Pádár – Kovács – Nogel et al.: Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon II., in: Belügyi Szemle 2020/1., 9-32.
 • Pádár – Kovács – Nogel et al.: Genetika és bűnüldözés – Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon I., in: Belügyi Szemle 2019/12., 7-34.
 • Czebe András: A bűnjel etimológiája, in: Kúriai Döntések, 2019/2., 272-280.
 • Kovács Gábor – Czebe András: Egyes kognitív, emberi tényezők szerepe a szakértői vélemény-alkotásban, in: Belügyi Szemle, 2017/10., 89-103.