Környezetjogi és Környezetpolitikai Kutatócsoport

 

A környezetben végbemenő és társadalmi problémákat előidéző változások vizsgálatai egyre jelentősebb mértékben jelennek meg a jogtudományi és politikatudományi kutatások összefüggéseiben, hazai, uniós és nemzetközi (globális) szinten egyaránt. A kutatócsoport alapító személyi állományában két kutatóintézet kutatói vesznek részt (három tudományos osztályból), akiknek szerteágazó tudományos profiljai egyben garanciát is jelentenek a multidiszciplináris és interdiszciplináris kutatások folytatására.

A Környezetjogi és Környezetpolitikai Kutatócsoport az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában a környezetvédelem jogi, joggazdaságtani és politikatudományi (különösen közpolitikai) kutatásainak szervezeti hátterét biztosítja. E tevékenység keretében a kutatók – mind egyéni kutatásaikban, mind közös, kutatócsoporti projektjeiben – a környezetvédelem jogi és közpolitikai aspektusainak vizsgálatára vállalkoznak, elméletibb jellegű alapkutatások és gyakorlati jellegű alkalmazott kutatások révén.

Főbb kutatási irányok

  • környezetpolitika, a környezetvédelem mint ágazati közpolitika
  • hazai, uniós és nemzetközi környezeti jogalkotás
  • a környezetvédelem alkotmányjogi vonatkozásai, az egészséges környezethez való jog
  • környezetvédelem és a nemzetközi kereskedelem összefüggései
  • környezeti bíráskodás hazai és nemzetközi bírói fórumok előtt
  • jövő nemzedékek érdekei jogi, politikatudományi és joggazdaságtani szempontból
  • környezetgazdaságtan, a joggazdaságtan környezeti szegmensei

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

 

Vissza az előző oldalra