Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában

A kutatás a pályázó korábbi kutatására építve vizsgálja azt a kérdést, hogy a csoportos perlés vagy tágabban, akár nem hagyományos, bírói fórumok előtti kollektív eljárások lehetőségének megteremtése mennyiben járulhat hozzá a kisebbségi jogok érvényesítéséhez, akár a szigorúan egyéni szinten biztosított jogok rendszerének formális módosítása nélkül is. A kutatás erre alapozva kíván egy a csoportalapú kisebbségvédelem hatékonyabb érvényesítését segítő javaslatot megfogalmazni.

A kutatás széles körben gyűjti össze és vizsgálja a különböző nemzeti és nemzetközi fórumok előtt érvényesített, esetleg oda strukturális okokból el nem jutott kisebbségi igényeket, ezen belül kiemelten azokat, amelyek valamilyen egyénen túlmutató elemet tartalmaznak. Utóbbi megnyilvánulhat például abban, hogy kifejezetten csak a csoport szintjén megfogalmazható és érvényesíthető, esetleg hatékonyan csak ott bizonyítható jogsérelemről, igényről van szó. Az így összeállított katalógus alapján átfogóan vizsgálható, hogy a különböző eljárási megoldások hogyan tudnak illeszkedni a különböző kisebbségi jogi igények sajátosságaihoz, körülírható-e olyan eljárási megoldás, amely hatékonyabb az ilyen igények érvényesítésénél, és ha igen, annak milyen elemei azonosíthatóak.

Kutatásvezető: Körtvélyesi Zsolt