Kisebbségi Jogi Kutatócsoport

 

A kutatócsoport célja a nemzeti és etnikai kisebbségek – a vonatkozó magyarországi jogi dokumentumok jelenleg használt terminusa szerint: nemzetiségek – önrendelkezési jogainak (elsősorban a nyelvi és kulturális jogainak) fejlődése mellett a kisebbségvédelem más jogi vetületeit-, valamint a társadalmi helyzetük szempontjából kisebbséginek tekintető további csoportok (elsősorban vallási, szexuális kisebbségek, fogyatékos személyek) védelme és társadalmi inklúziója érdekében alkalmazható jogi lehetőségek vizsgálata.

A fentiek körében végzett kutatások során különös figyelem irányul a különböző – elsősorban egyfelől a nemzetiségi jogi, másfelől az antidiszkriminációs-esélyegyenlőségi jogi – megközelítésekkel kapcsolatos bizonytalanságokra, amelyek mind fogalmi, mind pedig politikai és jogalkalmazási téren tapasztalhatóak.

Főbb kutatási irányok:

  •  a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvi és kulturális önrendelkezési joga Kelet-Közép-Európában
  •  a vallási kisebbségek jogai
  •  a társadalmi előítélet által motivált kirekesztés és erőszak, valamint a gyűlöletbeszéd elleni fellépés jogi lehetőségei
  • a jogi és közpolitikai megközelítések összefonódása a többszörös társadalmi hátrányokkal szembesülő csoportok védelme terén
  • a kisebbségek politikai képviselete

 

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

 

Vissza az előző oldalra