Állam- és Jogtudomány (2021. 3. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXII. évfolyam • 2021 • 3. szám 

_________________________________________

Tartalom

___________________________

TANULMÁNY
____________________________

BENKE JÓZSEF: „Becsüld meg, biz’ a mestereket!”– Módszertani és historiográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán

BORBÉLY ZOLTÁN: A magyar bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány megítélése a kedvezményezetti jogok érvényesülésének fényében

KISS VALÉRIA - TÓTH FRUZSINA: Kutatásmódszertani megjegyzések az alávetett csoportok joghoz való viszonyának megismeréséhez

SZÉKELY GYÖRGY LÁSZLÓ: A nyomozás státusza és funkciója a büntetőeljárási rendszerben – Történeti és rendszertani háttér, szabályozási koncepciók és megoldások

TÓTH ANDRÁS: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

MATYASOVSZKY-NÉMETH MÁRTON: Sally Engle Merry: The Seductions of Quantification – Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking

SALLAI BALÁZS: Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum – Összehasonlító és elméleti perspektívák

TÓTH MIHÁLY: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok – A Covid–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre

VÁRNAY ERNŐ: Zsófia Varga: The Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe