Péter László és a magyar történeti alkotmányosság

   2015. április 16.

Konferencia  az MTA TK JTI (Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja) és  
az MTA BTK FI (Gyakorlati filozófia és eszmetörténeti kutatócsoport) szervezésében
 
Szervezők: Fekete Balázs és Hörcher Ferenc
 
Időpont: 2015 április 16. csütörtök, 12.30
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterem (2. emelet)
 
Program:
 
Norman Stone (az Oxfordi Egyetem volt modern történelem professzora): Subjective
introductory remarks
 
I. A MAGYAR TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYOSSÁG (13.00-14.30)
Zászkaliczky Márton (MTA BTK ITI): Az ősi alkotmányosság kezdetei és továbbélése
Magyarországon a közép- és koraújkorban
Szijártó István (ELTE BTK): Péter László, a rendi alkotmányosság és a kései rendiség
historiográfiája
Cieger András (MTA BTK TI): Állam és állampolgár viszonya a dualizmus kori
Magyarországon. Péter László nézetei az autokratikus jogelv működéséről
Varga Zs. András (PPKE-JÁK): Történeti alkotmányunk és az Alaptörvény
 
Kávészünet (14.30-14.45)
 
II. PÉTER LÁSZLÓ HAGYATÉKA (14.45-16.15)
Lojkó Miklós (CEU): Péter László történészi műhelye és mentalitása
Fekete Balázs (MTA TK JTI, PPKE-JÁK): Péter László: a „Közép-Európa-eszme” kritikusa?
Hörcher Ferenc (MTA BTK FI, PPKE-BTK): Péter László és a polgári társadalom
Magyarországon
Győry Csaba (MTA TK JTI, ELTE-ÁJK): Selbstbetrachtungen aus der Ferne. Liberális
jogállam és magyar nacionalizmus