Evelin Burján

Evelin Burján
Download CV

Research Assistant

(TK JTI)
Research Interests

constitutional adjudication, constitutional theory, human rights

Selected Publications
  • Boldizsár Szentgáli-Tóth - Evelin Burján: A cursory glance on the Hungarian administrative system after two main reform attempts. Dublin Law & Politics Review https://dublinlpr.ie/2020/09/15/a-cursory-glance-on-the-hungarian-administrative-system-after-two-main-reform-attempts/
  • • Burján Evelin: Az alkotmánybírósági önértelmezés és az alkotmánybíráskodás jellege. (The self-conceptualization and the nature of constitutional courts) Jogi tanulmányok 2021. Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak Konferenciáján. 2021. https://www.ajk.elte.hu/media/40/98/60646312f01ad8eddd2a42efabe5abf0a2d8e99011b5ea544b5bbedd70a8/jogitanulmanyok2021.pdf
  • Evelin Burján, Boldizsár Szentgáli-Tóth: Three Novelties of the Hungarian Constitutional System: Valuable Experience for all Central-European Countries, In: CEE Forum Yearbook 2020, Populism, popular sovereignty and public reason; (accepted and submitted for publication)
  • Burján Evelin – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Varga Virág Kornélia (szerk.): Egyetemi ombudsman modellek összehasonlító vizsgálata p. https://jog.tk.mta.hu/blog (2018) https://jog.tk.mta.hu/blog/2018/05/egyetemi-ombudsman-modellek-osszehasonlito-vizsgalata
  • Burján Evelin: Idő, jog és változás – recenzió (Time, Law and Change – review) In: Fundamentum, 2020/4. 135-139.
  • • Burján Evelin: Az Alkotmánybíróság kimondta: az Országgyűlés a saját háza táján sepregessen! Döntés a közfoglalkoztatási jogviszonyból való kizárásról (The Constitutional Court ruled: The Parliament shall get its own house in order. Decision on excluding from public Employment) In: Közjogi Szemle, 2017/4., Budapest, 86-88. o.
  • • Marianna Nagy, István Hoffman, Dorottya Papp, Evelin Burján, Kristóf B. Cseh, Tamás Dancs, Andrea Jugovics, Anita Kiss, Melitta Lévay, Lilla Matos, Csaba Molnár, Noémi Német, Dávid Ökrös, Zsolt R. Vasas: A Comparative Research on Municipal Voluntary Tasks of Three Hungarian and Slovenian Municipalities; CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR) 17 : 1 pp. 165-197., 33 p. (2019)
Research Projects
  • OTKA 138366 The Perspectives of Comparative Constitutional Law. Constitutional Practices in the World's Countries in the Times of the COVID-19