A Kúria és az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi hatásköreinek és intézményesített együttműködésének elemzése

Kutatásunk az alapjogvédelem fejlesztésének érdekében a Kúria és az Alkotmánybíróság (AB) egymással összefüggésben álló hatásköreinek és intézményi együttműködésének elemzésére irányul, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 26. § (1) bekezdése szerinti panasz eljárás és az Abtv. 27. §-a szerinti panasz eljárás, illetve a bírói kezdeményezések hatékonyságát, a jogintézmények érvényesülését kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt vizsgáljuk. Kérdéseink gyakorlatias jellegűek, a vizsgálat főként szövegempírikus kutatáson és joggyakorlat-elemzésen alapul, de a megfogalmazott kérdések elméleti és dogmatikai vonatkozásainak (jelen kutatásban nem tárgyalandó) mögöttes ismerete és további kutatása segít minket abban, hogy pontosan feltárjuk a jogintézmények működésének problémáit, és így értékeljük azok eredményességét az öt éves tapasztalat alapján.

Külön figyelemmel vagyunk annak értékelésére, hogy hatékony hazai szűrővé válik-e az alkotmányjogi panasz az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogvédelmi eljárásával összefüggésben. Célunk az is, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az alkotmányos alapjogvédelem előmozdítása érdekében.

A különböző affiliációval és háttérrel rendelkező magyar résztvevő kutatók (MTA TK JTI, NKE, PPKE, PTE, Universidad San Francisco de Quito), alkotmányjogi panaszos gyakorlattal és kutatói tapasztalattal bíró ügyvédek, PhD hallgatók) közös gondolkozása, a több mint egy tucat szakértő közreműködése lehetőséget ad arra, hogy az számos témakörben a joggyakorlat jelentős kvantitatív áttekintését is elvégezzük.

 

Kutatásvezető: Gárdos-Orosz Fruzsina

Résztvevő kutatók: 

Bragyova András

Csink Lóránt

Drinóczi Tímea

Fröhlich Johanna

Hollán Miklós

Karsai Dániel

Lőrincz Viktor

Sepsi Tibor

Szilágyi Emese

Tordai Csaba

Vadász Vanda

Ződi Zsolt